HometopmenuZorg voor utopmenuNieuwstopmenuOver mijtopmenuFavoriete linkstopmenuContact
Joke Geerts Thuiszorg
Home

U raakt op leeftijd of herstelt van een operatie. Of u heeft een handicap. Dan kan het zijn dat veel alledaagse dingen moeilijker gaan. Juist die normale handelingen kunnen dan als een ongemak voelen. Opstaan, aankleden, douchen, het reguleren van het medicijngebruik en andere medische zaken. U ziet er tegenop en heeft er hulp bij nodig.

Bij Joke Geerts Thuiszorg  ontvangt u zorg in uw vertrouwde omgeving. Ik verleen kwalitatief goede zorg in een samenleving waarin steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen in de kou komen te staan. Ondanks de bezuinigingen en het veranderende beleid houd ik vast aan een goede zorgverlening. Verantwoorde zorg, veiligheid en geborgenheid in eigen woonomgeving. 

Om de continuiteit van zorg te kunnen waarborgen werk ik vrijwel altijd samen met een betrouwbaar zorgservicebureau in brabant zodat ik er, samen met collega's, voor kan zorgen dat uw zorg gewaarbord blijft. Ook tijdens vakanties en bij ziekte.

Wilt u meer weten klik dan op de
contact.Homebottom menuZorg voor ubottom menuNieuwsbottom menuOver mijbottom menuFavoriete linksbottom menuContact